Versete ce n-au ce căuta în Biblie

Posted on februarie 14, 2009. Filed under: critica textuala | Etichete:, , , , , , , , |

Motivul pentru care aceste versete au devenit extrem de cunoscute este faptul că, deşi sunt considerate interpolări de marea majoritate a specialiştilor, traducerea manuscriselor Noului Testament s-a bazat pe copii vechi ale textului original (secolele IV în sus). Cum King James Bible a fost probabil ediţia Bibliei cu cele mai mari vânzări din toate timpurile (scoasă în 1611), aceste versuri s-au întipărit bine în tradiţiile popoarelor vorbitoare de limbă engleză. Din secolul XVIII au început să se găsească manuscrise mai vechi, deci mai valoroase, în care de obicei versetele de mai jos nu-şi fac apariţia. Majoritatea traducerilor moderne în engleză omit aceste versete, sau doar le menţionează cu observaţiile de rigoare.

Din câte am văzut, în traducerile româneşti versetele sunt încă păstrate, nici măcar nu se oferă vreo observaţie de vreun fel că ar putea fi interpolări. Versetele în limba română sunt preluate de pe http://www.bibliaortodoxa.ro/.

Matei 17:21

Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.

Matei 18:11

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Matei 23:14

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua.

Marcu 7:16

De are cineva urechi de auzit să audă.

Marcu 9:44,9:46

Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

identice cu Marcu 9:48

Marcu 11:26

Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre.

Marcu 15:28

Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit.

Luca 17:36

Doi vor fi în ogor; unul se va lua altul se va lăsa.

Luca 23:17

Şi trebuia, la praznic, să le elibereze un vinovat.

Ioan 5:4

Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut.

Faptele Apostolilor 8:37

Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Faptele 28:29

Şi după ce a zis el acestea, iudeii au plecat având între ei mare neînţelegere.

Epistola către Romani 16:24

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi. Amin!

Epistola către Corinteni I 14:34-35

Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.

Pentru ceva mai multe versete & detalii, vezi:

wikipedia – versete omise din traducerile moderne

religious tolerance – erori de translaţie & falsuri în BiblieReclame
Citește articolul întreg | Make a Comment ( 5 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...